yükleniyor...

Otomasyon Kompanzasyon ve Kumanda Panoları

Otomasyon: Üretim ekipmanlarında yaşanan insan hatalarının en aza indirilmesini, ürün kalitesinin muhafaza edilebilmesini sağlamak amacıyla üretim ekipmanı üzerinde yapılan her türlü standartlaştırma ve otomatik çalışma şartlarına otomasyon diyoruz. Burada önemli olan her baskının, her çevrimin sıfır hataya yakın çalışması ve işlemin insan insiyatifinden kurtarılmasıdır.

Otomasyon çözümleri konusunda Mayam Elektrik, sağladığı uzaktan destek, sürekli aksaklık giderme, üretim uygulama ve raporlama destekleri ile üretim kontrolünüzü elden bırakmamanızı sağlamaktadır. Bunlarla birlikte, kurulu otomasyon ekipmanımız için otomasyon değerlendirmesi temelinde bir eskime planı geliştirme ve uygulama suretiyle üretimde beklenmedik kesintiler oluşmasını önlemeye yardımcı oluyoruz.

 

Kompanzasyon: Elektrik sisteminde, elektrik motoru, bobin vb, mıknatıslanma etkisi ile elektrik enerjisini yine elektrik enerjisine ya da farklı bir enerjiye çeviren cihazların, bu mıknatıslanma etkisi ile faz akımını geri kaydırmasından (endüktif güç oluşturmasından) veya faz akımını ileri kaydırmasından (kapasitif güç oluşturmasından) dolayı, şebeke üzerinde yaratmış oldukları kapasitif reaktif gücü dengeleme ve fazın akımını olması gereken konuma geri çekme işlemine kompanzasyon denir.

Kompanzasyon tesisatının amacı enerji iletim hatlarında oluşan ve gerçekte kullanılmayan enerjinin sistemden uzaklaştırılmasıdır. Kompanzasyon yapılan sistemlerde hem elektrik faturalarında düşüş olur hem de enerji kablolarının daha uzun süreli kullanılması sağlanmış olur. İlk kurulum durumunda ise kompanzasyon yapılması durumunda kablo kesitlerinde düşüş olacak ve böylece kablo maliyeti de azalacaktır.

Kompanzasyon, işyerlerinde iletkenlerin daha ince kesitte seçilmesi, besleme transformatörü, kumanda ve koruma elemanlarının daha küçük değerlerde seçilmesi, tesisin kapasite ve veriminin yükselmesi, kayıplar ve gerilim düşümünün azalması, şebekeden daha az reaktif enerji çekilmesi, enerji ücretinin düşmesi gibi olumlu sonuçlara sahiptir.

Kompanzasyonun işveren açısından öneminin bilincinde olan Mayam Elektrik bugüne kadar yapmış olduğu kompanzasyon sistemleri ile firmaların periyodik ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, yaptığı düzenlemelerle firmaların enerji masraflarını önemli oranda azaltmıştır.

 

Kumanda panoları: Motorları kontrol etmek için kullanılan kumanda devreleri ve kumanda panoları, istenilen şekilde yol verebilmek ve olabilecek arızaların tespiti için büyük önem taşır. Kumanda panoları tüm ünitelerin emniyetli ve sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayan bir ünitedir. Kumanda sistemi her bir ünite için bağımsız olmalıdır. Oluşabilecek bir arıza, diğer ünitelerin çalışmasını engellememelidir. Tüm üniteler bilgisayarlar tarafından otomatik kontrol edilebildiği gibi kullanıcı tarafından gerektiğinde manuel kontrol edilebilir olmalıdır. Panonun kendisi, kümes şartlarına karşı koyabilecek, toza ve neme karşı korumalı olmalıdır. Panoda, sistemin emniyetini tehlikeye atacak kalitesiz ürünler tercih edilmemelidir.

Bunları baz alan mühendislerimiz, yıllardır standart özellikleri ile çok tercih edilen kumanda panolarının satışını yapmaktadır. Bu panolar toza ve neme karşı dayanıklıdır ve 1. sınıf malzemeden oluşmaktadır.