yükleniyor...

Pano İç Montaj ve Devreye Alma

Elektrik panosu; elektriğin bir yapıda bulunan sistemlere dağıtımında kullanılan kablolar ve şalt malzemeleri gibi elemanların bir arada bulunduğu kabindir. Elektrik pano montajı içinde bulunan reaktif elektrik sayacı, aktif elektrik sayacı, elektrik baraları, güç kontaktörleri, kondansötörler, kontaktörler, ölçü aletleri regler, voltmetre, ampermetre, güç rölesi, kontrol rölesi, kesici şalterler, elektrik sigortası, kontrol ve komuta düğmeleri, sinyal lambası, ekran vb. parçaların sistematik ve düzenli bir şekilde bir arada toplanması gerekmektedir.

Elektrik panolarının kalitesi içinde kullanılan kablo ve şalt malzemelerinin yanı sıra, panonun boyutlarına, kullanılan sacın kalınlığı ve kalitesine, sacın boyasına göre değişir.

Pano kalitesi ve bakımı; işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından, çalışma ve yaşam alanlarında yüksek konfor sağlaması açısından, ekipmanların dağınık ve güvensiz çalışmasını engellemesi bakımından, meydana gelebilecek zaman ve üretim kaybını engellemesi bakımından ve işletme maliyetini azaltması bakımından önemlidir.